Zamów transport

+48 501 288 929

+48 608 671 347

+48 508 125 084

 skypejanuszwidla

samochod 819 600

 

Wersja językowa

Polish Albanian Bulgarian Croatian English Italian Macedonian Russian Serbian Slovenian

Posiadamy certyfikat

Certyfikat firmy transportowej

TransID: 6384-2

Usługi transportu ładunków i przesyłek do Słowenii. Świadczymy usługi logistyczne i spedycyjne. Mamy wszystkie potrzebne licencje i dokumenty na transport zagraniczny, pozwalające nam na swobodne poruszanie się po poszczególnych krajach, czy specjalnych strefach.

Do 1990 Słowenia była najlepiej rozwiniętą pod względem gospodarczym republiką Jugosławii; produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca (ok. 9 tysięcy dolarów USA, 1990) był 2-krotnie wyższy niż w Serbii i 3-krotnie większy niż w pozostałych republikach Jugosławii. Rozpad Jugosławii i związana z tym utrata rynków zbytu dla produktów słoweńskich (1990–93 wymiana handlowa z krajami byłej Jugosławii zmniejszyła się o 90%) spowodowały kryzys gospodarczy; wysoka inflacja i spadek produkcji przemysłowej zostały zahamowane w końcu 1993 w związku z postępującą prywatyzacją sektora państwowego, obejmującego przemysł, banki, transport i handel, oraz napływem kapitału zagranicznego, głównie z Niemiec, Austrii i Francji.

W procesie prywatyzacji preferowano firmy krajowe, stąd Słowenia należy do członków UE z najniższym zaangażowanym kapitałem zagranicznym; wobec coraz mniejszej konkurencyjności firm słoweńskich w stosunku do azjatyckich (Chiny, Indie) w 2004 rozpoczęto regulacje prawne ułatwiające wejście na rynek inwestorom zagranicznym; w strukturze wytwarzania PKB dominują usługi — 63,3% (zwłaszcza turystyka); przemysł wytwarza 34,4%, rolnictwo 2,4% (2007); PKB na 1 mieszkańca wedlug parytetu siły nabywczej wynosi 29,5 tysiąca dolarów USA (2008).

Członkostwo Polski i Słowenii w UE zdynamizowało współpracę handlową, a wzajemne obroty zwiększały się w ostatnich latach o kilkanaście procent rocznie. Po gwałtownym załamaniu wymiany w 2009 r. z powodu kryzysu finansowego, obroty w 2010 r. zwiększyły  się o prawie 15%. Słowenia jest 22. partnerem handlowym Polski w UE i 27. w ogóle, natomiast Polska jest 7. rynkiem zbytu dla słoweńskich towarów i 12. dostawcą na słoweński rynek. Struktura polskiego eksportu uległa w ostatnich latach zasadniczej zmianie: od przewagi surowców do coraz większego udziału towarów przetworzonych. Coraz więcej sprzedajemy też żywności. Import ze Słowenii jest zdominowany przez leki, sprzęt AGD oraz środki chemiczne.

Sieć komunikacyjna dobrze rozwinięta, zwłaszcza transport samochodowy; 38,7 tysiąca km dróg kołowych (2007), główne łączą Lublanę z Koprem (największy port morski  kraju), Triestem (Włochy) oraz z Zagrzebiem i Wiedniem (przez Maribor); długość linii kolejowych wynosi 1,2 tysiąca km (2007); 3 międzynarodowe porty lotnicze: Lublana (Brnik), Maribor (Rače),  Portorož; nowoczesna, cyfrowa sieć telefoniczna; 1,0 mln abonentów telefonii stacjonarnej (2008); w użytkowaniu 2,1 mln telefonów komórkowych.

Żródło: PWN

Zaufali nam

DHLTRWJASFBGTrans.eu

Użyte znaki towarowe, loga i nazwy firm są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte tylko w celach informacyjnych.

Strona korzysta z plików Cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności oraz informacji o cookies.

Popularne kierunki:

Transport do Bułgarii

Jesteśmy certyfikowanym operatorem logistycznym świadczącym kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania towarów.
Jednym z naszych popularnych kierunków transportowych jest Bułgaria. Kierunki Bułgaria-Polska i Polska-Bułgaria.
Na tej trasie świadczymy usługi transportowe i spedycyjne. Przewóz przesyłek i ładunków to nasza specjalność.

Bułgaria, państwo w południowo-wschodniej Europie, na Półwyspie Bałkańskim, nad Morzem Czarnym.

Około 60% powierzchni Bułgarii zajmują tereny wyżynne i górskie, średnie wzniesienie kraju wynosi ok. 470 m n.p.m. Wzdłuż północnej granicy rozciąga się Nizina Naddunajska, zajmująca całą północną część kraju. W środkowej części Bułgarii leży jej główny masyw górski – Stara Płanina (Bałkan) wraz z pasem Kotlin Zabałkańskich (Sofijska, Kazanłycka, Sliweńska i in.). W południowo-zachodniej Bułgarii leżą masywy górskie Rodopy i Pirin (na granicy z Grecją) oraz Riła (najwyższy szczyt Bułgarii i całego Półwyspu Bałkańskiego Musała – 2925 m n.p.m.). Bułgarię południowo-wschodnią zajmuje rozległa Nizina Górnotracka, a na południe od niej, na granicy z Turcją, niskie góry Sakar i Strandża.

Więcej…