Zamów transport

+48 501 288 929

+48 608 671 347

+48 508 125 084

 skypejanuszwidla

samochod 819 600

 

Wersja językowa

Polish Albanian Bulgarian Croatian English Italian Macedonian Russian Serbian Slovenian

Posiadamy certyfikat

Certyfikat firmy transportowej

TransID: 6384-2

Usługi transportu ładunków i przesyłek do Grecji. Świadczymy usługi logistyczne i spedycyjne. Mamy wszystkie potrzebne licencje i dokumenty na transport zagraniczny, pozwalające nam na swobodne poruszanie się po poszczególnych krajach, czy specjalnych strefach.

Terytorium Grecji można podzielić na:

Prawie 1/5 powierzchni Grecji przypada na około 3000 wysp, z czego 167 jest zamieszkanych.

W latach 1981-1990 nastąpiły w Grecji znaczne przeobrażenia gospodarcze i rozpoczął się szybki rozwój ekonomiczny. W miejsce rolno-surowcowej uformowała się gospodarka o większym udziale usług (głównie transport, obsługa turystów, handel, finanse). Większą rolę odegrało tu członkostwo (od 1981) i pomoc Wspólnoty Europejskiej. W latach od 1985 do 1991 Grecja otrzymała 2,5 mld dolarów amerykańskich w ramach tzw. planu integracyjnego, średni roczny przyrost produktu krajowego brutto wynosił w latach 1987-1990 1,6%. Usługi wytwarzają 78,3% produktu krajowego brutto, przemysł – 18%, rolnictwo – 3,6% (2011)[29]. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w 2007 roku wyniósł $27 360, czyli ok. 93% średniej unijnej. Największe bezrobocie w UE.

Spośród krajów unijnych, gospodarka Grecji ma najgorszy Wskaźnik Wolności. W rankingu ogólnoświatowym nie jest nawet w pierwszej setce[28].

 

 

Zaufali nam

DHLTRWJASFBGTrans.eu

Użyte znaki towarowe, loga i nazwy firm są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte tylko w celach informacyjnych.

Strona korzysta z plików Cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności oraz informacji o cookies.

Popularne kierunki:

Transport do Słowenii

Usługi transportu ładunków i przesyłek do Słowenii. Świadczymy usługi logistyczne i spedycyjne. Mamy wszystkie potrzebne licencje i dokumenty na transport zagraniczny, pozwalające nam na swobodne poruszanie się po poszczególnych krajach, czy specjalnych strefach.

Do 1990 Słowenia była najlepiej rozwiniętą pod względem gospodarczym republiką Jugosławii; produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca (ok. 9 tysięcy dolarów USA, 1990) był 2-krotnie wyższy niż w Serbii i 3-krotnie większy niż w pozostałych republikach Jugosławii. Rozpad Jugosławii i związana z tym utrata rynków zbytu dla produktów słoweńskich (1990–93 wymiana handlowa z krajami byłej Jugosławii zmniejszyła się o 90%) spowodowały kryzys gospodarczy; wysoka inflacja i spadek produkcji przemysłowej zostały zahamowane w końcu 1993 w związku z postępującą prywatyzacją sektora państwowego, obejmującego przemysł, banki, transport i handel, oraz napływem kapitału zagranicznego, głównie z Niemiec, Austrii i Francji.

Więcej…