Zamów transport

+48 501 288 929

+48 608 671 347

+48 508 125 084

 skypejanuszwidla

samochod 819 600

 

Wersja językowa

Polish Albanian Bulgarian Croatian English Italian Macedonian Russian Serbian Slovenian

Posiadamy certyfikat

Certyfikat firmy transportowej

TransID: 6384-2

Usługi transportu ładunków i przesyłek do Czarnogóry. Świadczymy usługi logistyczne i spedycyjne. Mamy wszystkie potrzebne licencje i dokumenty na transport zagraniczny, pozwalające nam na swobodne poruszanie się po poszczególnych krajach, czy specjalnych strefach.

Czarnogóra jest krajem przemysłowo-rolniczym, należy do słabo rozwiniętych gospodarczo obszarów dawnej Jugosławii; wojna domowa i późniejsze sankcje ONZ wobec nowej Jugosławii doprowadziły do wielkiego kryzysu gospodarczego i hiperinflacji. Straty Czarnogóry spowodowane sankcjami szacuje się na ok. 6,4 mld dolarów USA. W 1993 2/3 mieszkańców nie osiągało minimalnego poziomu życia. Uzyskanie 2006 niepodległości, samodzielna współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi (Bank Światowy, EBOR), członkostwo w WTO, dają Czarnogórze szanse odbudowy gospodarki.

Sprywatyzowany został sektor hutnictwa aluminium. Coraz większego znaczenia nabierają zagraniczne inwestycje w sektorze turystycznym. PKB na 1 mieszkańca wynosi 11,1 tysiąca dolarów międzynarodowych (2010). Struktura zatrudnienia (2004): usługi 68%, przemysł 30%, rolnictwo 2%; wysokie, ale szybko malejące bezrobocie (28% — 2005, 14,7% — 2007); wskaźnik inflacji 3,4%; rozwinięta turystyka, głównie w regionie nadmorskim.

Sieć komunikacyjna słabo rozwinięta; długość linii kolejowych 250 km (gęstość 1,8 km na 100 km2); długość dróg kołowych 7,4 tysiąca km, w tym 4,3 tysiąca km dróg  utwardzonych; główny port morski — Bar (rocznie ok. 2 mln t przeładunku); 5 lotnisk (2006), największe w Podgoricy. Dobrze rozwinięta, nowoczesna sieć telefonii stacjonarnej; w użyciu 643,7  tysiąca telefonów komórkowych (2007).

Eksportuje się głównie wyroby przemysłowe (głównie tytoniowe), surowce mineralne; w imporcie przeważają paliwa, maszyny i środki transportu oraz produkty chemiczne;  wartość eksportu 903 mln dolarów USA (2007), importu — 2739 mln dolarów USA; najważniejsi zagraniczni partnerzy handlowi to Serbia, Szwajcaria, Grecja, Włochy, Bośnia i Hercegowina.

Zaufali nam

DHLTRWJASFBGTrans.eu

Użyte znaki towarowe, loga i nazwy firm są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte tylko w celach informacyjnych.

Strona korzysta z plików Cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności oraz informacji o cookies.

Popularne kierunki:

Transport do Kosowa

Usługi transportu ładunków i przesyłek do Kosowa. Świadczymy usługi logistyczne i spedycyjne. Mamy wszystkie potrzebne licencje i dokumenty na transport zagraniczny, pozwalające nam na swobodne poruszanie się po poszczególnych krajach, czy specjalnych strefach. Oferujemy przejazdy z Polski do Kosowa oraz z Kosowa do Polski wraz z krajami sąsiadującymi z Kosowem.

Kosowo leży w południowo-zachodniej części Serbii, względnie na południowy zachód od niej. Region zamieszkany jest obecnie w przeważającej części przez Albańczyków, jednak od XII wieku związany jest z władzą Serbów. Według antropologów Serbowie przybyli na nizinne obecnie zasiedlone przez nich tereny w VI-VIII wieku, po czym stopniowo wyparli Ilirów w okoliczne tereny górskie (obecnie rzekomi potomkowie Ilirów, Albańczycy, zamieszkują głównie Albanię, Kosowo, Macedonię, Czarnogórę, a w znacznie mniejszych liczbach Serbię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, oraz Grecję i Włochy)[8].

Więcej…