Zamów transport

+48 501 288 929

+48 608 671 347

+48 508 125 084

 skypejanuszwidla

samochod 819 600

 

Wersja językowa

Polish Albanian Bulgarian Croatian English Italian Macedonian Russian Serbian Slovenian

Posiadamy certyfikat

Certyfikat firmy transportowej

TransID: 6384-2

Jesteśmy certyfikowanym operatorem logistycznym świadczącym kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania towarów.
Jednym z naszych popularnych kierunków transportowych jest Bośnia i Hercegowina.
Na tej trasie świadczymy usługi transportowe i spedycyjne. Przewóz przesyłek i ładunków to nasza specjalność.

Bośnia i Hercegowina jest krajem górzystym. Większość terytorium stanowią Góry Dynarskie, tylko w północno-wschodniej części tego kraju znajduje się niewielka część Kotliny Panońskiej. Blisko 90% jej obszaru znajduje się powyżej 200 m n.p.m. Liczne pasma górskie obejmujące Plješvicę, Grmeč (1604 m n.p.m.), Klekovaca, Vitorog, Cincar i Radušę biegną z północnego zachodu na południowy wschód. Góry Dynarskie zbudowane są przeważnie z wapieni, dolomitów, łupków i piaskowców. Są to góry młode powstałe w orogenezie alpejskiej.

PKB według parytetu siły nabywczej wynosi 7,6 tysiąca dolarów USA na 1 mieszkańca (2008). Struktura wytwarzania PKB (2006): przemysł 24%, rolnictwo 10%, usługi 66%. Eksploatacja złóż boksytów (75 tysięcy t, 2001), rud żelaza (100 tysięcy t), węgla brunatnego, rud manganu, cynku i ołowiu oraz azbestu, soli kamiennej; dobrze wykorzystane zasoby hydroenergetyczne, m.in. kaskadowe hydroelektrownie na rzekach Trebišnijca i Neretwa; produkcja energii elektrycznej 12,2 mld kW·h (2005); wśród gałęzi przemysłu przetwórczego istotną rolę odgrywa hutnictwo żelaza i aluminium, przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy oraz sodowy; produkcja roślinna rozwinięta głównie na północy i w dolinach większych rzek; wśród upraw przeważają: kukurydza, pszenica, jęczmień, owies, tytoń, słonecznik, len; duże znaczenie ma sadownictwo (głównie śliwa) w północnej części kraju oraz uprawa winorośli, oliwek, brzoskwiń w południowo-zachodniej Hercegowinie; w górach wypas owiec. Sieć komunikacyjna niedostatecznie rozwinięta; długość linii kolejowych 608 km (2006), największe znaczenie mają linie kolejowe Sarajewo–Ploče (Chorwacja) i Sarajewo–Šabac (Serbia); długość sieci drogowej 21,8 tysiąca km (2006).

Źródło: PWN i Wikipedia

Zaufali nam

DHLTRWJASFBGTrans.eu

Użyte znaki towarowe, loga i nazwy firm są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte tylko w celach informacyjnych.

Strona korzysta z plików Cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności oraz informacji o cookies.

Popularne kierunki:

Transport do Macedonii

Jesteśmy certyfikowanym operatorem logistycznym świadczącym kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania towarów.
Jednym z naszych popularnych kierunków transportowych jest Macedonia.
Na tej trasie świadczymy usługi transportowe i spedycyjne. Przewóz przesyłek i ładunków to nasza specjalność.

Macedonia jest jednym z najsłabiej rozwiniętych krajów Europy; na początku lat 90. XX w. kryzys gospodarczy (spadek produkcji przemysłowej o ponad 20% — 1992, wzrost bezrobocia do 30% ludności zawodowo czynnej) spowodowany zerwaniem powiązań gospodarczych z Jugosławią i embargiem handlowym, nałożonym w 1992 przez ONZ na kraje powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii. Od 1994 PKB systematycznie wzrasta i w 2008 osiągnął 9,2 tysiąca dolarów USA na osobę (według parytetu siły nabywczej).

Więcej…