Zamów transport

+48 501 288 929

+48 608 671 347

+48 508 125 084

 skypejanuszwidla

samochod 819 600

 

Wersja językowa

Polish Albanian Bulgarian Croatian English Italian Macedonian Russian Serbian Slovenian

Posiadamy certyfikat

Certyfikat firmy transportowej

TransID: 6384-2

Nasza firma prowadzi działalność transportową przewożąc towary pomiędzy Polską a Bałkanami oraz pomiędzy krajami bałkańskimi.

Jesteśmy certyfikowanym operatorem logistycznym świadczącym kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania towarów.
Jednym z naszych popularnych kierunków transportowych jest Macedonia.
Na tej trasie świadczymy usługi transportowe i spedycyjne. Przewóz przesyłek i ładunków to nasza specjalność.

Macedonia jest jednym z najsłabiej rozwiniętych krajów Europy; na początku lat 90. XX w. kryzys gospodarczy (spadek produkcji przemysłowej o ponad 20% — 1992, wzrost bezrobocia do 30% ludności zawodowo czynnej) spowodowany zerwaniem powiązań gospodarczych z Jugosławią i embargiem handlowym, nałożonym w 1992 przez ONZ na kraje powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii. Od 1994 PKB systematycznie wzrasta i w 2008 osiągnął 9,2 tysiąca dolarów USA na osobę (według parytetu siły nabywczej).

Jesteśmy certyfikowanym operatorem logistycznym świadczącym kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania towarów.
Jednym z naszych popularnych kierunków transportowych jest Albania.
Na tej trasie świadczymy usługi transportowe i spedycyjne. Przewóz przesyłek i ładunków to nasza specjalność.

Położona w sercu basenu Morza Śródziemnego, niemal nietknięta przez globalizację turystyki, Albania staje się coraz atrakcyjniejszym celem wycieczek. Historia tego górzystego państwa sięga Epoki Brązu (Albańczycy to jeden z najstarszych ludów Europy) i obfituje w ważne wydarzenia nieprzerwanie do czasów współczesnych. Albania słynie także ze swojego dziedzictwa naturalnego: pięknej linii brzegowej czy flory i fauny terenów górskich.

Jesteśmy certyfikowanym operatorem logistycznym świadczącym kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania towarów.
Jednym z naszych popularnych kierunków transportowych jest Bośnia i Hercegowina.
Na tej trasie świadczymy usługi transportowe i spedycyjne. Przewóz przesyłek i ładunków to nasza specjalność.

Bośnia i Hercegowina jest krajem górzystym. Większość terytorium stanowią Góry Dynarskie, tylko w północno-wschodniej części tego kraju znajduje się niewielka część Kotliny Panońskiej. Blisko 90% jej obszaru znajduje się powyżej 200 m n.p.m. Liczne pasma górskie obejmujące Plješvicę, Grmeč (1604 m n.p.m.), Klekovaca, Vitorog, Cincar i Radušę biegną z północnego zachodu na południowy wschód. Góry Dynarskie zbudowane są przeważnie z wapieni, dolomitów, łupków i piaskowców. Są to góry młode powstałe w orogenezie alpejskiej.

Jesteśmy certyfikowanym operatorem logistycznym świadczącym kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania towarów.
Jednym z naszych popularnych kierunków transportowych jest Bułgaria. Kierunki Bułgaria-Polska i Polska-Bułgaria.
Na tej trasie świadczymy usługi transportowe i spedycyjne. Przewóz przesyłek i ładunków to nasza specjalność.

Bułgaria, państwo w południowo-wschodniej Europie, na Półwyspie Bałkańskim, nad Morzem Czarnym.

Około 60% powierzchni Bułgarii zajmują tereny wyżynne i górskie, średnie wzniesienie kraju wynosi ok. 470 m n.p.m. Wzdłuż północnej granicy rozciąga się Nizina Naddunajska, zajmująca całą północną część kraju. W środkowej części Bułgarii leży jej główny masyw górski – Stara Płanina (Bałkan) wraz z pasem Kotlin Zabałkańskich (Sofijska, Kazanłycka, Sliweńska i in.). W południowo-zachodniej Bułgarii leżą masywy górskie Rodopy i Pirin (na granicy z Grecją) oraz Riła (najwyższy szczyt Bułgarii i całego Półwyspu Bałkańskiego Musała – 2925 m n.p.m.). Bułgarię południowo-wschodnią zajmuje rozległa Nizina Górnotracka, a na południe od niej, na granicy z Turcją, niskie góry Sakar i Strandża.

Usługi transportu ładunków i przesyłek do Chorwacji. Świadczymy usługi logistyczne i spedycyjne. Mamy wszystkie potrzebne licencje i dokumenty na transport zagraniczny, pozwalające nam na swobodne poruszanie się po poszczególnych krajach, czy specjalnych strefach.

W 2008 r., według wstępnych danych,  polsko-chorwackie obroty handlowe osiągnęły wartość 447,7 mln EUR, w tym polski eksport 361,1 mln EUR, natomiast import z Chorwacji - 116,6 mln EUR.
W 2009 r. polsko - chorwackie obroty handlowe osiągnęły wartość 401,2 mln EUR, w tym polski eksport 283,5 mln EUR, natomiast import z Chorwacji - 117,7 mln EUR. Oznacza to spadek wzajemnego handlu o ok. 16 % w porównaniu 2008 r.

Usługi transportu ładunków i przesyłek do Czarnogóry. Świadczymy usługi logistyczne i spedycyjne. Mamy wszystkie potrzebne licencje i dokumenty na transport zagraniczny, pozwalające nam na swobodne poruszanie się po poszczególnych krajach, czy specjalnych strefach.

Czarnogóra jest krajem przemysłowo-rolniczym, należy do słabo rozwiniętych gospodarczo obszarów dawnej Jugosławii; wojna domowa i późniejsze sankcje ONZ wobec nowej Jugosławii doprowadziły do wielkiego kryzysu gospodarczego i hiperinflacji. Straty Czarnogóry spowodowane sankcjami szacuje się na ok. 6,4 mld dolarów USA. W 1993 2/3 mieszkańców nie osiągało minimalnego poziomu życia. Uzyskanie 2006 niepodległości, samodzielna współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi (Bank Światowy, EBOR), członkostwo w WTO, dają Czarnogórze szanse odbudowy gospodarki.

Usługi transportu ładunków i przesyłek do Grecji. Świadczymy usługi logistyczne i spedycyjne. Mamy wszystkie potrzebne licencje i dokumenty na transport zagraniczny, pozwalające nam na swobodne poruszanie się po poszczególnych krajach, czy specjalnych strefach.

Terytorium Grecji można podzielić na:

Usługi transportu ładunków i przesyłek do Kosowa. Świadczymy usługi logistyczne i spedycyjne. Mamy wszystkie potrzebne licencje i dokumenty na transport zagraniczny, pozwalające nam na swobodne poruszanie się po poszczególnych krajach, czy specjalnych strefach. Oferujemy przejazdy z Polski do Kosowa oraz z Kosowa do Polski wraz z krajami sąsiadującymi z Kosowem.

Kosowo leży w południowo-zachodniej części Serbii, względnie na południowy zachód od niej. Region zamieszkany jest obecnie w przeważającej części przez Albańczyków, jednak od XII wieku związany jest z władzą Serbów. Według antropologów Serbowie przybyli na nizinne obecnie zasiedlone przez nich tereny w VI-VIII wieku, po czym stopniowo wyparli Ilirów w okoliczne tereny górskie (obecnie rzekomi potomkowie Ilirów, Albańczycy, zamieszkują głównie Albanię, Kosowo, Macedonię, Czarnogórę, a w znacznie mniejszych liczbach Serbię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, oraz Grecję i Włochy)[8].

Jesteśmy certyfikowanym operatorem logistycznym świadczącym kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania towarów.
Jednym z naszych popularnych kierunków transportowych jest Rumunia.
Na tej trasie świadczymy usługi transportowe i spedycyjne. Przewóz przesyłek i ładunków to nasza specjalność.

Rumunia jest krajem wolnorynkowym z gospodarką rolniczo-przemysłową, która podobnie jak inne państwa bloku wschodniego przeszła transformację z gospodarki planowanej do kapitalistycznej. Gospodarka Rumunii zajmuje 49. miejsce na świecie pod względem PKB (liczonego według PSN) na świecie[3]. Od 2007 roku wraz z Bułgarią Rumunia przystąpiła do UE, której jest jednym z najuboższych członków[4]. Oficjalny środek płatniczy to lej dzielący się na 100 bani.

Rozwinięty jest przemysł motoryzacyjny (241 tys. aut wyprodukowanych w 2007, 31. miejsce na świecie[28]), petrochemiczny, spożywczy, włókienniczy oraz hutnictwo. Swoje zakłady produkcyjne mają tu ARO (zakład w Câmpulung), Dacia (zakład w Mioveni), Ford (fabryka w Krajowej, dawniej należąca do Daewoo i Oltcit), Roman (fabryka w Braszowie) oraz Rocar (fabryka w Bukareszcie).

Jesteśmy certyfikowanym operatorem logistycznym świadczącym kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania towarów.
Jednym z naszych popularnych kierunków transportowych jest Serbia.
Na tej trasie świadczymy usługi transportowe i spedycyjne. Przewóz przesyłek i ładunków to nasza specjalność.

Współpraca handlowa z Polską

01 czerwca 2011 Warszawa(PAP) - Wicepremier, minister gospodarki  Waldemar Pawlak oraz minister gospodarki i rozwoju regionalnego Serbii Nebojsa Ćirić podpisali w środę w Warszawie umowę o współpracy gospodarczej.

"Z jednej strony to wspieranie przedsiębiorców w kontaktach bezpośrednich i pomoc rządowa dla inicjatyw inwestycyjnych, handlowych, gospodarczych. Z drugiej strony to powołanie komisji wspólnej, tak aby na poziomie instytucjonalnym ta współpraca miała swój rytm. Tak, żeby te działania miały charakter systematyczny" - powiedział Pawlak w środę dziennikarzom po podpisaniu umowy.

Usługi transportu ładunków i przesyłek do Słowenii. Świadczymy usługi logistyczne i spedycyjne. Mamy wszystkie potrzebne licencje i dokumenty na transport zagraniczny, pozwalające nam na swobodne poruszanie się po poszczególnych krajach, czy specjalnych strefach.

Do 1990 Słowenia była najlepiej rozwiniętą pod względem gospodarczym republiką Jugosławii; produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca (ok. 9 tysięcy dolarów USA, 1990) był 2-krotnie wyższy niż w Serbii i 3-krotnie większy niż w pozostałych republikach Jugosławii. Rozpad Jugosławii i związana z tym utrata rynków zbytu dla produktów słoweńskich (1990–93 wymiana handlowa z krajami byłej Jugosławii zmniejszyła się o 90%) spowodowały kryzys gospodarczy; wysoka inflacja i spadek produkcji przemysłowej zostały zahamowane w końcu 1993 w związku z postępującą prywatyzacją sektora państwowego, obejmującego przemysł, banki, transport i handel, oraz napływem kapitału zagranicznego, głównie z Niemiec, Austrii i Francji.

Bałkany to duży, raczej umowny niż precyzyjnie zdefiniowany region Europy, w przybliżeniu obejmujący Półwysep Bałkański i kraje (częściowo lub całkowicie) na nim leżące. Obejmuje obszar o szerokiej wspólnocie kulturowej, językowej i historycznej. To właśnie ta wspólnota, pewne wszędzie wyczuwalne podobieństwo, jest przedmiotem fascynacji tych, którzy odkrywają jego zakamarki.

Nasza firma przez wiele lat działań w krajach bałkańskich zdobyła duże doświadczenie oraz poznała szlaki drogowe tego rejonu. Nasze usługi transportowe to pewność realizacji i terminowości.

Zaufali nam

DHLTRWJASFBGTrans.eu

Użyte znaki towarowe, loga i nazwy firm są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte tylko w celach informacyjnych.

Strona korzysta z plików Cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności oraz informacji o cookies.

Popularne kierunki:

Transport do Chorwacji

Usługi transportu ładunków i przesyłek do Chorwacji. Świadczymy usługi logistyczne i spedycyjne. Mamy wszystkie potrzebne licencje i dokumenty na transport zagraniczny, pozwalające nam na swobodne poruszanie się po poszczególnych krajach, czy specjalnych strefach.

W 2008 r., według wstępnych danych,  polsko-chorwackie obroty handlowe osiągnęły wartość 447,7 mln EUR, w tym polski eksport 361,1 mln EUR, natomiast import z Chorwacji - 116,6 mln EUR.
W 2009 r. polsko - chorwackie obroty handlowe osiągnęły wartość 401,2 mln EUR, w tym polski eksport 283,5 mln EUR, natomiast import z Chorwacji - 117,7 mln EUR. Oznacza to spadek wzajemnego handlu o ok. 16 % w porównaniu 2008 r.

Więcej…